Ultima actualizare: 1 noiembrie 2016

JOHNSON & JOHNSON ROMANIA S.R.L. (denumită în continuare ”Proprietarul Site-ului”, ”noi” sau ”nouă”) își exprimă preocuparea față de aspecte legate de confidențialitate și dorește să vă informeze în legătură cu modul în care colectăm, folosim și dezvăluim informațiile.  Prezenta Politică de Confidențialitate descrie practicile noastre în legătură cu informațiile pe care noi sau furnizorii noștri de servicii le colectează prin intermediul Website-ului sau proprietății Web (inclusiv, de exemplu, un Website sau aplicație mobilă) operată și controlată de noi de la care dumneavoastră accesați această Politică de Confidențialitate (fiecare denumit “Site”).  Vă rugăm să citiți integral Politica de Confidențialitate înainte de introduce informații pe acest Site. Prin punerea la dispoziția noastră a informațiilor cu caracter personal sau prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici de Confidențialitate. Acest Site este destinat utilizatorilor din România.

COLECTAREA INFORMAȚIILOR

Conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel cum a fost modificată și completată, (“Legea nr. 677/2001”), datele cu caracter personal sunt definite drept informații referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale (denumite în continuare “Date cu Caracter Personal”).

Dorim să precizăm că pentru a vă înregistra sau naviga prin acest Site nu vi se solicită Date cu Caracter Personal. Astfel, nici un fel de Date cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate de Proprietarul Site-ului.

Dacă, în viitor, urmează a se colecta Date cu Caracter Personal de la dumneavoastră, de exemplu pentru a beneficia de anumite funcționalități (precum abonare la buletine informative, informații utile/sugestii, sau prelucrarea comenzilor) sau pentru a participa la o anumită activitate (ca de exemplu loterii sau alte activități promoționale), veți fi informați în mod corespunzător în legătură cu identitatea operatorului de date, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal care urmează a fi colectate de la dumneavoastră și drepturile dumneavoastră cu privire la Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 677/2001. Vi se va aduce, de asemenea, la cunoștință care sunt informațiile necesare și care sunt informațiile opționale.   

În toate situațiile, orice prelucrare a datelor cu caracter personal intervenită în timpul funcționării acestui Site va conduce la o actualizare a prezentei Politici de Confidențialitate.

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA PASIVĂ A INFORMAȚIILOR

Când navigați pe Site, anumite informații pot fi colectate pasiv (respectiv colectate fără ca dumneavoastră să furnizați în mod activ informațiile) prin folosirea unor diverse tehnologii și mijloace, cum ar fi adrese de IP, "cookies", Internet tags și colectarea datelor prin navigare.

Pentru clarificare, prin colectarea pasivă a informațiilor, detaliile personale ale utilizatorului nu pot fi identificate și o astfel de colectare nu poate conduce la o colectare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să citiți Politica Cookie-urilor și să revizuiți Panoul de Setări pentru Cookie-uri (Cookie Settings Panel) pentru informații detaliate despre cookie-uri și alte tehnologii de urmărire folosite pe Site-ul nostru.  În Politica Cookie-urilor veți găsi, de asemenea, informații asupra modului de dezactivare a cookie-urilor și a tehnologiilor de urmărire dacă nu sunteți de acord cu utilizarea acestora. Dacă nu dezactivați niciunul dintre cookie-uri sau alte tehnologii de urmărire vom presupune că sunteți de acord cu folosirea acestora.   

CUM FOLOSIM ȘI DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE

După cum am menționat mai sus, nu vi se solicită niciun fel de Date cu Caracter Personal pentru a vă înregistra sau a naviga pe acest Site.

În viitor, dacă este cazul, am putea colecta și utiliza informații de la sau despre dumneavoastră în scopurile următoare:

  • pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră și a da curs solicitărilor dumneavoastră, ca de exemplu pentru a vă trimite documentele cerute sau alerte de e-mail;
  • pentru a vă trimite informații importante cu privire la relația noastră cu dumneavoastră sau cu privire la Site, modificări ale termenilor, condițiilor și politicilor noastre și/sau alte informații cu caracter administrativ;
  • pentru a vă trimite buletine informative, informații utile/sugestii, sau pentru a vă permite să participați la o anumită activitate, ca de exemplu loterii sau alte activități promoționale, cu condiția să fiți de acord și
  • în scopul activităților noastre, precum analiza datelor, audituri, dezvoltarea unor noi produse, dezvoltarea website-ului nostru, îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, identificarea tendințelor în utilizarea Site-ului, personalizarea experienței dumneavoastră pe Site prin prezentarea produselor și ofertelor adaptate pentru dumneavoastră, și stabilirea eficienței campaniilor noastre promoționale.

În viitor, dacă este cazul, am putea, de asemenea, dezvălui informații colectate prin intermediul Site-ului:

  • partenerilor noștri terți împreună cu care oferim promoții în sistem co-branding sau co-marketing;
  • terților furnizori de servicii care furnizează servicii ca de exemplu, găzduirea și moderarea website-ului, găzduirea aplicațiilor mobile, analiza datelor, procesarea plăților, onorarea comenzilor,  asigurarea infrastructurii, servicii IT, serviciu clienți, servicii de livrare prin e-mail și prin poștă, procesarea cardurilor de credit, servicii de audit și alte servicii, pentru a le permite să furnizeze serviciile; și   
  • unei terțe părți în cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în participațiune, cesiuni, transfer sau al unei alte vânzări integrale sau parțiale a afacerii, activelor sau stocurilor noastre (inclusiv în legătură cu orice procedură de intrare în faliment sau proceduri similare).   

În plus, în viitor, dacă este cazul, am putea folosi și dezvălui informațiile colectate prin intermediul Site-ului după cum considerăm că este necesar sau adecvat: (a) astfel cum este permis de legislația în vigoare, inclusiv de legile din afara țării dumneavoastră de reședință; (b) pentru a respecta procedurile juridice; (c) pentru a răspunde cererilor din partea autorităților publice și guvernamentale, inclusiv a celor din partea autorităților publice și guvernamentale din afara țării dumneavoastră de reședință; (d) pentru executarea termenilor și condițiilor noastre; (e) pentru a proteja operațiunile noastre sau pe cele ale oricăror afiliați ai noștri; (f) pentru a ne proteja drepturile, viața privată, siguranța sau proprietatea și/sau pe cea a afiliaților noștri, a dumneavoastră, sau a altora; și (g) pentru a ne permite să urmărim remediile disponibile sau să limităm prejudiciile pe care le-am putea suferi. Am putea, de asemenea, folosi și dezvălui informațiile colectate prin intermediul Site-ului în alte modalități, cu consimțământul dumneavoastră.

În toate cazurile, veți fi informați în mod corespunzător în legătură cu o asemenea colectare și utilizare a  Datelor cu Caracter Personal, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001. Prezenta Politică de Confidențialitate va fi actualizată în mod corespunzător.

Utilizăm și dezvăluim informațiile pe care le colectăm în mod pasiv astfel cum este descris mai sus în secțiunea ”Colectarea și utilizarea pasivă a informațiilor” și în orice alte scopuri, exceptând situațiile în care ni se cere să procedăm diferit în baza legislației în vigoare (de exemplu, dacă ni se cere să tratăm astfel de informații drept date cu caracter personal).  În plus, am putea utiliza și dezvălui informațiile care nu sunt personal identificabile în orice alt scop. 

Dacă, in viitor vom combina informații care nu sunt sub formă personal identificabilă cu informații care sunt (ca de exemplu combinarea numelui dumneavoastră cu locația dumneavoastră geografică), vom trata informațiile combinate drept Date cu Caracter Personal atâta vreme cât sunt combinate. După cum am menționat mai sus, Datele cu Caracter Personal vor fi în toate cazurile prelucrate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 și numai după actualizarea prezentei Politici de Confidențialitate.

SITE-URI ȘI SERVICII ALE TERȚILOR

Această Politică de Confidențialitate nu abordează, și nu suntem responsabili pentru confidențialitatea,  informațiile sau alte practici ale terților, inclusiv ale oricărei terțe părți care operează orice site sau proprietate web (inclusiv dar nelimitativ, orice aplicație) care este disponibilă prin intermediul acestui Site sau la care acest Site conține un link. Disponibilitatea sau includerea unui link la orice asemenea site sau proprietate de pe Site nu implică susținerea acestuia de către noi sau de către afiliații noștri. Noi nu controlăm alte website-uri și, în orice caz, această Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor site-uri. Vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl accesați.

SECURITATE

Folosim măsuri organizaționale, tehnice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile aflate sub controlul nostru. Din nefericire, nicio transmisie de date prin intermediul Internetului sau sistem de stocare a datelor nu poate fi garantat că oferă o securitate de 100%.  Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea  dumneavoastră cu noi nu mai prezintă siguranță (de exemplu, dacă simțiți că securitatea contului  dumneavoastră deschis la noi a fost compromisă), vă rugăm să ne informați imediat în legătură cu problema conform secțiunii ”Cum să ne contactați” de mai jos

DREPTURILE UTILIZATORULUI. CUM PUTEȚI ACCESA, MODIFICA SAU ȘTERGE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Potrivit Legii nr. 677/2001, când Datele cu Caracter Personal sunt colectate și utilizate, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de a fi informate, dreptul de acces la date, dreptul de a interveni asupra datelor, dreptul de a solicita ștergerea sau modificarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale pe baza unei prelucrări automate, dreptul de opoziție față de prelucrare, dreptul de a se adresa cu o plângere autorității de supraveghere și/sau dreptul de a se adresa instanțelor competente.

Niciun fel de Date cu Caracter Personal nu vi se solicită în vederea utilizării acestui Site. Cu toate acestea, dacă în viitor Proprietarul Site-ului va colecta și utiliza Date cu Caracter Personal despre dumneavoastră (cu condiția informării dumneavoastră în prealabil și actualizării acestei Politici de Confidențialitate) și dumneavoastră ați dori să revizuiți, corectați, actualizați sau să ștergeți Datele cu Caracter Personal pe care le-ați furnizat prin intermediul Site-ului, veți fi imediat informat la momentul respectiv cu privire la mijloacele prin care vă veți putea exercita drepturile. Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră cât de repede este rezonabil posibil. 

PERIOADA DE RETENȚIE

Vom reține informațiile pasive colectate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor descrise în această Politică de Confidențialitate, exceptând dacă o perioadă mai îndelungată este necesară sau permisă prin lege sau pentru a îndeplini în alt fel o obligație legală.

UTILIZAREA site-ULUI DE CĂTRE MINORI

Acest Site nu este destinat minorilor cu vârsta sub 16 ani. Acestor persoane nu li se va solicita furnizarea  de Date cu Caracter Personal prin intermediul Site-ului.

TRANSFER TRANSFRONTALIER

Dorim să precizăm că, ținând cont de faptul că niciun fel de Date cu Caracter Personal nu sunt colectate de la dumneavoastră, Proprietarul Site-ului nu va transfera Date cu Caracter Personal în țări în afara țării dumneavoastră de reședință sau în afara Spațiului Economic European care ar putea prevedea reguli de protecție a datelor diferite de regulile din țara dumneavoastră.

INFORMAȚII SENSIBILE

Nu se vor colecta nici un fel de informații sensibile de la dumneavoastră în timp ce navigați pe acest Site.

Exceptând situațiile în care cerem sau vă invităm în mod special, vă rugăm să nu ne trimiteți și să nu ne dezvăluiți nici un fel de informații sensibile cu caracter personal (de ex. informații privind originea rasială sau etnică, opinii politice, religie sau alte convingeri, informații privind sănătatea, antecedente penale, sau afilierea la sindicate) pe sau prin intermediul Site-ului sau în alt fel. În acele situații în care v-am putea solicita sau invita să furnizați informații sensibile, vom face acest demers cu consimțământul dumneavoastră expres și cu respectarea Legii nr. 677/2001.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să modificăm această Politică de Confidențialitate. Vă rugăm să verificați legenda ”ULTIMA ACTUALIZARE” din partea de sus a acestei pagini pentru a vedea când a fost ultima oara actualizată  această Politică de Confidențialitate. Orice modificări aduse acestei Politici de Confidențialitate vor intra în vigoare când vom posta Politica de Confidențialitate revizuită pe Site. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului ulterior acestor modificări înseamnă că acceptați Politica de Confidențialitate revizuită.

CUM NE CONTACTATAȚI

În cazul în care aveți orice întrebări în legătură cu această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adogaru@ITS.JNJ.com sau prin telefon: 0731494080 sau să ne scrieți la următoarea adresă: Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Cladirea S-Park, Aripa B, Corp B3 si B4, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 013714.