Termeni Legali de Utilizare

Data ultimei actualizări [1 noiembrie 2016]

Acest Website (“Website-ul”) vă este pus la dispoziție în conformitate cu prezenții "Termeni de Utilizare" și cu orice modificare sau completare a acestora (denumite în continuare în mod colectiv "Contractul") care pot fi publicați la un moment dat de Johnson & Johnson Romania S.R.L. sau de una dintre societățile sale afiliate (denumite în mod colectiv “Proprietarul Site-ului,” "noi", "nouă"). Utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website sau a oricăror alte servicii sau conținuturi puse la dispoziție prin intermediul Website-ului [sau al unui Software Mobil] va fi considerată ca reprezentând acordul dumneavoastră de a fi obligat legal de termenii și condițiile Contractului, care vor fi aplicabili în același mod în care ar fi aplicabili dacă ați fi semnat Contractul. În cazul în care nu sunteți dispus să acceptați termenii și condițiile prevăzute prin Contract, vă rugăm să nu accesați și să nu utilizați Website-ul și să nu publicați pe acesta sau să transmiteți către acesta niciun fel de materiale.

Publicul vizat de Website

Acest Website este dedicat rezidenților din România. Acest Website nu se adresează niciunei persoane sub vârsta de 16 ani. 

Neasumarea răspunderii cu privire la informații

INFORMAȚIILE,  INCLUSIV ORICE SUGESTIE SAU RECOMANDARE DE PE WEBSITE, SUNT CONCEPUTE EXCLUSIV CA SUPORT EDUCAȚIONAL GENERAL. ACESTEA NU SUNT CONCEPUTE CU TITLU DE CONSILIERE MEDICALĂ SAU DE SĂNĂTATE ȘI NICI PENTRU A FI UTILIZATE PENTRU DIAGNOSTICAREA ȘI TRATAMENTUL MEDICAL AL VREUNEI PROBLEME INDIVIDUALE. DE ASEMENEA, ACESTEA NU SUNT CONCEPUTE CA SUBSTITUT PENTRU CONSILIERE ȘI SERVICII PROFESIONALE DIN PARTEA UNUI FURNIZOR CALIFICAT DE SERVICII MEDICALE CARE CUNOAȘTE ASPECTELE UNICE ALE SITUAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ. SOLICITAȚI ÎNTOTDEAUNA SFATUL MEDICULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU AL ALTUI FURNIZOR CALIFICAT DE SERVICII MEDICALE CU PRIVIRE LA ORICE AFECȚIUNE MEDICALĂ, PRECUM ȘI ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ORICĂRUI TRATAMENT. UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ESTE SUPUSĂ  CLAUZELOR DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE ȘI ATENȚIONĂRILOR SUPLIMENTARE CARE POT APĂREA PE WEBSITE.

 NU NE ASUMĂM NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIO CONSECINȚĂ LEGATĂ ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT DE ORICE ACȚIUNE SAU OMISIUNE ÎNTREPRINSĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PE BAZA INFORMAȚIILOR, SERVICIILOR SAU ALTOR MATERIALE DE PE WEBSITE. CHIAR DACĂ DEPUNEM TOATE DILIGENȚELE PENTRU A MENȚINE INFORMAȚIILE DE PE WEBSITE EXACTE, COMPLETE ȘI ACTUALIZATE, NU DĂM NICIUN FEL DE ASIGURĂRI ȘI NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU NICIO DAUNĂ SAU PIERDERE LEGATĂ DE EXACTITATEA, CARACTERUL COMPLET SAU ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR DE PE WEBSITE.

Termenii de Utilizare prevăzuți prin prezenta se aplică numai pentru utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website (www.acuvue.ro). Johnson & Johnson Romania S.R.L. operează și alte website-uri care sunt acoperite de propriii termeni și condiții de utilizare specificate în cadrul website-urilor respective.

Proprietate

Înțelegeți faptul că Website-ul este disponibil pentru a fi utilizat de dumneavoastră doar în scop personal, nu comercial. Sunteți de acord cu faptul că Website-ul este proprietatea Proprietarului Site-ului, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia, și că nu aveți niciun drept de a le utiliza în alt mod decât cel prevăzut prin prezenții Termeni de Utilizare. Nu suntem responsabili pentru nicio daună sau pierdere suferită de dumneavoastră în legătură cu nicio utilizare de către dvs. a Website-ului în orice scopuri de afaceri sau alte scopuri care nu sunt autorizate prin prezenții Termeni de Utilizare. Ne rezervăm dreptul de a refuza sau întrerupe accesul la Website, la latitudinea noastră. Website-ul este pus la dispoziție cu titlu gratuit și, așa stând lucrurile, nu avem nicio obligație legată de asigurarea serviciilor de întreținere și suport în legătură cu acesta și nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau daună pe care ați putea-o suferi ca urmare a neasigurării întreținerii sau actualizării Website-ului.

Nu puteți copia, modifica sau reutiliza Website-ul, orice actualizare sau parte a acestuia, inclusiv aplicația software incorporată în acesta.

Puteți utiliza acest Website numai în scopuri legale și în conformitate cu prezenții Termeni de Utilizare.  Vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată de a viziona, tipări și distribui conținutul preluat de pe Website în scopuri personale și non-comerciale, cu condiția să nu eliminați sau să ascundeți notificarea privind drepturile de autor sau alte notificări afișate pe conținut. Nu puteți copia, retipări, modifica, afișa, interpreta, traduce, distribui, adapta, difuza, comunica către public prin serviciile de telecomunicații, circula sau vinde conținutul preluat de pe Website în orice mod în nici un scop comercial și nici nu îl puteți pune la dispoziția vreunei surse comerciale, inclusiv altor website-uri, fără permisiune prealabilă în scris din partea Proprietarului Site-ului.

În plus, sunteți de acord: (i) să nu utilizați acest Website în niciun mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, avaria sau deteriora acest Website sau care ar putea interfera cu orice altă utilizare a  acestui Website, inclusiv capacitatea oricărui utilizator de a se angaja în activități în timp real prin intermediul acestui Website; (ii) să nu utilizați niciun robot, dispozitiv de tip „spider„ sau alt dispozitiv automat în vederea accesării acestui Website în orice scop, inclusiv în scopul ștergerii, extracției de date, monitorizării sau copierii oricărui material de pe acest Website; (iii) să nu utilizați niciun proces manual pentru monitorizarea sau copierea vreunui material de pe acest Website și nici să nu vă angajați în niciun alt scop neautorizat fără acordul prealabil expres, în scris, din partea Proprietarului Site-ului; (iv) să nu utilizați în alt mod niciun dispozitiv, software sau procedură care interferează cu funcționarea corespunzătoare a acestui Website; sau (v) să nu încercați în alt mod să interveniți asupra funcționării corespunzătoare a acestui Website.

Ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate dumneavoastră în mod expres.

Confidențialitate și acordul privind utilizarea datelor

Informațiile obținute de noi prin utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului, fie prin intermediul procesului de înregistrare fie în alt mod, sunt supuse Politicii noastre de Confidențialitate. Politica noastră de Confidențialitate reglementează colectarea și utilizarea de către noi a datelor pe care ni le furnizați, inclusiv drepturile care vă revin în legătură cu aceste informații.

Comunicările electronice

Informațiile comunicate pe Website constituie o comunicare electronică. În momentul în care comunicați cu noi prin intermediul Website-ului sau prin alte forme de media electronică, cum ar fi mesajele e-mail, comunicați cu noi pe cale electronică. Sunteți de acord cu faptul că putem comunica electronic, cu respectarea legislației locale privind confidențialitatea, și că astfel de comunicări, precum și notificările, prezentările, contractele și alte comunicări pe care vi le transmitem pe cale electronică sunt echivalente cu comunicările în scris și că vor avea aceeași forță și efect ca și cum ar fi transmise în scris și semnate de partea care transmite comunicarea.

Prezentările utilizatorilor

 E posibil să creăm în viitor anumite domenii, cum ar fi panourile de afișare a mesajelor și sălile de chat în cadrul Website-ului, unde membrii pot încărca și împărtăși propriile idei, comentarii, recenzii cu privire la produse, fotografii, materiale video și altele asemenea cu alți membri (denumite în mod colectiv, “Forumurile”). Aceste Forumuri vor fi disponibile numai pentru membrii înregistrați ai Website-ului. Pentru a ne asigura că textele, grafica, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, materialele video, mesajele, publicările, datele, informațiile sau alte materiale publicate de utilizatori (denumite în mod colectiv "Conținutul Utilizatorului") sunt în beneficiul unei comunități lărgite, am stabilit anumite reguli de bază pe care oricine trebuie să le respecte.

În plus, în cazul în care un Forum este pus la dispoziție în cadrul Website-ului, acesta ar putea permite utilizatorilor să adreseze întrebări la care să răspundă experți angajați de noi. Acolo unde este cazul, acești experți sunt remunerați de noi pentru timpul petrecut pentru a răspunde la întrebările membrilor, însă opiniile exprimate de aceștia reprezintă propriile opinii, iar aceștia își asumă răspunderea unică și exclusivă în legătură cu orice răspunsuri oferite și pentru orice opinii astfel exprimate. Acordăm accesul la experți și la consilierea oferită de aceștia în cadrul Forumului exclusiv ca un serviciu informativ și educativ pentru membrii Website-ului, care nu este conceput cu titlu de consiliere medicală sau de sănătate și nici pentru a fi utilizat pentru diagnosticarea și tratamentul medical al vreunei probleme particulare. De asemenea, acesta nu este conceput ca un substitut pentru consiliere și servicii profesionale din partea unui furnizor calificat de servicii medicale care cunoaște aspectele unice ale situației dumneavoastră.

Politica noastră cu privire la acest Website constă în revizuirea Conținutului Utilizatorului, în măsura posibilităților, fie anterior fie ulterior publicării unui astfel de Conținut al Utilizatorului. Moderarea prealabilă implică faptul că Conținutul Utilizatorului nu va fi publicat pe Forum și nu poate fi accesat sau vizualizat de alți membri ai Website-ului până ce acesta nu a fost analizat de noi și nu am stabilit că respectivul  Conținut al Utilizatorului este adecvat pentru a fi publicat pe Forum. Acest proces înseamnă de asemenea că Conținutul Utilizatorului transmis pentru publicare nu va fi publicat în timp real și că e posibil să nu fie publicat nicicând în cazul în care noi stabilim că acesta este necorespunzător pentru publicare pe Website. Moderarea ulterioară implică faptul că Conținutul Utilizatorului va fi analizat de noi în momentul în care acesta este deja publicat Website. Conținutul Utilizatorului moderat ulterior cu privire la care Proprietarul Site-ului stabilește că nu este conform cu prezenții Termeni sau că este în alt mod necorespunzător pentru Website va fi eliminat de pe Website fără o notificare transmisă Utilizatorului. Conținutul Utilizatorului trebuie să fie adecvat pentru Forum. Fără a limita motivele din care Conținutul Utilizatorului poate fi respins de noi, este posibil ca noi să respingem, edităm sau să eliminăm orice Conținut al Utilizatorului care nu se conformează cu orice Linii directoare comunitare furnizate de noi, pe care trebuie să le lecturați înainte de publicarea oricărui Conținut al Utilizatorului pe Website.

Prin transmiterea Conținutul Utilizatorului în vederea publicării pe un Forum, dumneavoastră: (1)  confirmați și faptul că aveți dreptul de a publica sau transmite Conținutul Utilizatorului; (2) sunteți de acord cu faptul că sunteți unica persoană responsabilă pentru întregul Conținut al Utilizatorului pe care îl transmiteți pentru publicare; și (3) acordați Proprietarului Site-ului și entităților sale afiliate un drept și o licență irevocabilă, la nivel mondial, neexclusivă, perpetuă, pe deplin sub-licențiabilă, transferabilă și fără redevențe pentru a utiliza Conținutul Utilizatorului pus la dispoziție de dumneavoastră pe Website și pe orice alt website deținut și operat de Proprietarul Site-ului sau afiliații acestuia (precum și pe orice website-uri de comunicare socială asociate cu Proprietarul Site-ului sau afiliații acestuia).

Dispunem de libertatea de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici cuprinse în sau derivate din orice Conținut al Utilizatorului în orice scop, de orice natură, inclusiv pentru dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse. Prin urmare, vă rugăm să nu transmiteți sau să trimiteți către noi niciun fel de idei, sugestii sau materiale pe care doriți să le mențineți confidențiale sau cu privire la care vă așteptați să primiți o compensație. Nu veți avea nicio pretenție împotriva noastră cu privire la nicio utilizare sau neutilizare a Conținutului Utilizatorului. În momentul în care transmiteți Conținutul Utilizatorului, înțelegeți faptul că vom avea dreptul, însă nu și obligația, de a utiliza, afișa și publica numele, fotografia, imaginea, vocea, interpretarea, informațiile biografice și/sau afirmațiile dumneavoastră la nivel mondial, în mod perpetuu, pe Website și pe website-ul sau canalele de comunicare socială ale oricărui afiliat sau succesor deținute în proprietate sau operate de noi sau de afiliații noștri. În cazul în care exercităm oricare dintre aceste drepturi, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că nu veți primi nicio altă remunerație, plată, notificare sau recunoaștere și nici nu veți avea vreun drept de aprobare a modalității în care acestea sunt exercitate de Proprietarul Site-ului.

Confirmați faptul că Forumurile conțin opinii și puncte de vedere ale altor utilizatori. Confirmați în continuare faptul că nu suntem responsabili pentru exactitatea oricărui Conținut al Utilizatorului de pe Website. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că întregul Conținut al Utilizatorului constituie responsabilitatea exclusivă a persoanei care a publicat un astfel de Conținut. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că veți evalua și suporta toate riscurile asociate utilizării oricărui Conținut al Utilizatorului, inclusiv orice riscuri legate de faptul că v-ați bazat pe exactitatea, caracterul complet sau utilitatea acestui Conținut al Utilizatorului.

Ne rezervăm dreptul ca în orice moment să întrerupem, temporar sau permanent, posibilitatea dumneavoastră de a încărca Conținutul Utilizatorului și/sau de accesare a Conținutului Utilizatorului, cu sau fără notificare, la latitudinea noastră exclusivă. Sunteți de acord cu faptul că nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră ori față de orice terță persoană pentru nicio suspendare sau întrerupere a acceptării Conținutului Utilizatorului.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că întregul Conținut al Utilizatorului pe care îl transmiteți către Website prin intermediul unui dispozitiv mobil va fi stocat pe respectivul dispozitiv mobil.  Securitatea și siguranța dispozitivului dumneavoastră mobil și a informațiilor și materialelor cuprinse în acesta, precum și a oricăror parole utilizate de dumneavoastră pe propriul dispozitiv și a celor pentru accesarea Website-ului constituie responsabilitatea dumneavoastră exclusivă.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta secțiune este aplicabilă numai după implementarea Forumurilor în cadrul acestui Website. Astfel, orice trimitere la Forumuri și la Conținutul Utilizatorului din prezenții Termeni de Utilizare va fi aplicabilă numai după implementarea acestor domenii. De asemenea, o actualizare a prezenților Termeni de Utilizare se va realiza anterior implementării acestor domenii, în conformitate cu secțiunea referitoare la “Modificări ale prezenților Termeni”.

Stocarea Conținutului Utilizatorului

Putem impune un volum maxim de stocare cu privire la Conținutul Utilizatorului de pe Website. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau daună pe care ați putea-o suferi ca urmare a oricărei anulări sau nestocări a oricăror mesaje, comunicări sau a altui Conținut al Utilizatorului asociată cu menținerea volumului maxim de stocare.

Termeni suplimentari

E posibil ca unii termeni suplimentari să guverneze anumite caracteristici sau conținut de pe Website, cum ar fi ofertele, extragerile cu premii, competițiile, concursurile și loteriile. Prin participarea la orice activitate de pe Website guvernată de termeni suplimentari, cum ar fi extragerile cu premii, competițiile, concursurile și loteriile cu Reguli Speciale, sunteți de acord că vă veți supune acestor termeni suplimentari, pe lângă prezenții Termeni de Utilizare, și că trebuie întotdeauna să citiți cu atenție acești termeni suplimentari.

Neacordarea de garanții cu privire la utilizarea Website-ului

WEBSITE-UL ESTE PUS LA DISPOZIȚIE ÎN STAREA ÎN CARE SE AFLĂ ȘI ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATEA ACESTUIA. CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES PRIN PREZENTUL, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGEA APLICABILĂ, PROPRIETARUL SITE-ULUI REPUDIAZĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE, DE ORICE FEL, ȘI DECLARAȚIILE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SUNT EXPLICITE, LEGALE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE GARANȚII PRIVIND VANDABILITATEA, UTILITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA.

PROPRIETARUL SITE-ULUI NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ WEBSITE-UL VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ ACCESUL LA WEBSITE VA FI NEÎNTRERUPT, ÎN TIMP UTIL, ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ DEFECTELE, DACĂ EXISTĂ, VOR FI REMEDIATE. PROPRIETARUL SITE-ULUI NU ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANȚII CU PRIVIRE LA REZULTATELE CARE AR PUTEA FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI SAU ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EXACTITATEA, CALITATEA SAU FIABILITATEA ORICĂROR INFORMAȚII OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI.

CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ AVEȚI RESPONSABILITATEA DE A VĂ ASIGURA CĂ AVEȚI INSTALATE APLICAȚII SOFTWARE CORESPUNZĂTOARE DE TIP ANTIVIRUS, FIREWALL ȘI ALTE APLICAȚII SOFTWARE DE SECURITATE ADECVATE ÎN MOMENTUL ÎN CARE NAVIGAȚI PE INTERNET ȘI ACCESAȚI ACEST WEBSITE. PROPRIETARUL SITE-ULUI NU POATE ACCEPTA NICIO RĂSPUNDERE PENTRU NELUAREA DE MĂSURI DE PRECAUȚIE REZONABILE ÎN MOMENTUL ÎN CARE NAVIGAȚI PE INTERNET ȘI PE ACEST WEBSITE. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ ORICE MATERIALE ȘI/SAU DATE DESCĂRCATE SAU OBȚINUTE ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI SUNT UTILIZATE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC ȘI CĂ VEȚI FI RĂSPUNZĂTOR ÎN MOD EXCLUSIV PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE SISTEMULUI DUMNEAVOASTRĂ INFORMATIC SAU PENTRU PIERDEREA DATELOR CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA UNOR ASTFEL DE MATERIALE ȘI/SAU DATE.

NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚIE, VERBALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA PROPRIETARUL SITE-ULUI SAU PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE PREVĂZUTĂ ÎN MOD EXPRES PRIN PREZENTUL.

Limitarea răspunderii

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CU FAPTUL CĂ, ÎN NICIO ÎMPREJURARE, PROPRIETARUL SITE-ULUI, AFILIAȚII SĂI ȘI ORICARE DINTRE ADMINISTRATORII, ORGANELE DE CONDUCERE, ANGAJAȚII, AGENȚII, ÎMPUTERNICIȚII SAU ALȚI REPREZENTANȚI AI ACESTORA DIN URMĂ NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CUANTIFICABILE, INCIDENTALE, CONEXE, PUNITIVE SAU GRAVE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE PIERDERE DE FOLOSINȚĂ, PIERDERI DE VENITURI, ECONOMII SAU PROFITURI, PIERDERI DE DATE, PIERDERI AFERENTE FONDULUI DE COMERȚ, COSTURI LEGATE DE ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII ÎNLOCUITOARE, SAU ORICE ALTE DAUNE INDIRECTE, CUANTIFICABILE, INCIDENTALE SAU CONEXE, INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE AU FOST PROVOCATE, ȘI NICI ÎN BAZA NICIUNEI TEORII PRIVIND RĂSPUNDEREA, FIE PENTRU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, PENTRU CULPĂ DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE STRICTĂ) FIE REZULTÂND ÎN ALT MOD DIN (1) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI; (2) COSTURILE LEGATE DE ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII, ARTICOLE SAU WEBSITE-URI ÎNLOCUITOARE; (3) ACCESAREA SAU MODIFICAREA NEAUTORIZATĂ A TRANSMISIILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ (INCLUSIV, DACĂ ESTE CAZUL, A INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL); (4) DECLARAȚIILE SAU CONDUITA ORICĂREI TERȚE PERSOANE PE WEBSITE ȘI ORICE DISPUTE CARE AR PUTEA APĂREA ÎNTRE UTILIZATORII WEBSITE-ULUI ÎN LEGĂTURĂ CU SAU DERIVÂND DIN OPINIILE EXPRIMATE PE WEBSITE; SAU (5) DIN ORICE ALT ASPECT LEGAT DE WEBSITE. ACESTE LIMITĂRI SE VOR APLICA INDIFERENT DACĂ  PROPRIETARUL SITE-ULUI A FOST SAU NU INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI FĂRĂ A ȚINE SEAMA DE NEREALIZAREA OBIECTIVULUI ESENȚIAL AL ORICĂRUI REMEDIU LIMITAT. ACEASTĂ EXONERARE DE RĂSPUNDERE SE VA APLICA ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

Drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală (DPI-uri)

Toate drepturile de autor, mărcile comerciale, denumirile mărcilor, denumirile domeniilor, drepturile derivate din patente, proiecte, proiecte industriale, precum și alte drepturi de proprietate intelectuală existente sau aferente acestui Website și conținutului acestuia (inclusiv, fără limitare, texte, imagini, grafică și software), denumite în continuare în mod colectiv "DPI-uri" constituie proprietatea Proprietarului Site-ului, afiliaților acestuia sau a proprietarilor terți. Nu puteți utiliza sau afișa nicio marcă comercială sau marcă de servicii deținută de Proprietarul Site-ului fără acordul nostru prealabil în scris. Nu puteți utiliza sau afișa nicio altă marcă comercială sau marcă de servicii publicată pe acest Website fără permisiunea proprietarilor acestora.

În cazul în care, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, materialele publicate pe Website îndeplinesc condițiile pentru a fi calificate drept operă protejată de drepturi de autor, prin prezentul, dumneavoastră cesionați Proprietarului Site-ului (sau oricăruia dintre afiliații săi ori unor terțe persoane desemnate de Proprietarul Site-ului) toate DPI-urile, în măsura maximă permisă, inclusiv oricare dintre și toate reînnoirile și prelungirile acestor DPI-uri. Renunțați în mod necondiționat și irevocabil la oricare dintre și toate drepturile morale pe care le-ați putea avea, indiferent dacă acestea există în prezent sau vor exista în viitor, asupra sau în legătură cu Website-ul, în măsura maximă permisă în baza legislației aplicabile.

Sunteți de acord să perfectați toate documentele și să îndepliniți toate formalitățile care ar putea fi solicitate de noi în mod rezonabil în vederea cesionării oricăror DPI-uri către Proprietarul Site-ului sau către oricare dintre afiliații săi ori către terțe persoane desemnate de Proprietarul Site-ului în vederea îndeplinirii scopului preconizat al prezenților Termeni de Utilizare sau să constituiți, perfectați, mențineți ori puneți în aplicare drepturile ce ne revin în baza acestor Termeni de Utilizare.

În plus, vă obligați să respectați proprietatea intelectuală a altor persoane. În cazul în care, din orice motiv, Proprietarul Site-ului primește vreo plângere sau pur și simplu are o suspiciune că materialul publicat de dumneavoastră a fost copiat într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, Proprietarul Site-ului își rezervă dreptul de a-l elimina sau de a dezactiva accesul la materialul respectiv. Dat fiind faptul că sunteți unica persoană responsabilă pentru întregul Conținut al Utilizatorului pe care îl transmiteți, vă asumați responsabilitatea pentru orice pretenție care ar putea fi ridicată împotriva Proprietarului Site-ului în acest sens și vă obligați să protejați Proprietarul Site-ului față de orice pretenție ce ar putea fi ridicată împotriva sa.

Modificarea sau suspendarea Website-ului

Vom depune diligențe rezonabile pentru a asigura disponibilitatea Website-ului însă este posibil ca la un moment dat să fim nevoiți să întrerupem, restricționăm, modificăm sau încetăm, temporar sau permanent, Website-ul sau părți ale acestuia, fără notificare. Nu vom fi responsabili pentru nicio daună sau pierdere pe care ați putea-o suferi ca urmare a unor astfel de acțiuni.

Încetare

Putem, în orice moment, înceta utilizarea și accesarea Website-ului de către dumneavoastră și putem șterge oricare dintre sau întregul Conținut al Utilizatorului care vă aparține, fără notificare prealabilă, dacă avem motive întemeiate pentru a proceda astfel, motive care includ orice încălcare de către dumneavoastră a prezenților Termeni de Utilizare și a Liniilor directoare comunitare. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună pe care ați putea-o suferi ca urmare a încetării utilizării de către dumneavoastră a Website-ului în aceste condiții. În cazul oricărei încetări, dumneavoastră va trebui să încetați să utilizați Website-ul și sunteți de acord cu faptul că prevederile Contractului referitoare la Proprietate, Drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală (DPI-uri), Despăgubiri, Neacordarea de garanții, Limitarea răspunderii și Legea aplicabilă vor subzista în urma oricărei astfel de încetări.

Link-uri către site-uri ale terților

Acest Website poate conține link-uri sau trimiteri către website-uri ale unor terțe persoane. Aceste link-uri vă sunt furnizate doar cu titlu orientativ. Nu se acordă nicio aprobare a produselor, serviciilor sau informațiilor oricărei terțe persoane în mod explicit sau implicit prin niciun fel de informații, material sau conținut ale oricărei terțe persoane cuprinse în, la care se face trimitere, care sunt incluse sau către care există link-uri în acest Website. Orice informații, date, opinii, recomandări, produse sau servicii oferite de astfel de terțe persoane prin link-uri către alte website-uri sau puse la dispoziție în alt mod prin intermediul propriilor website-uri aparțin exclusiv acestor terțe persoane și nu Proprietarului Site-ului.  Utilizarea de către dumneavoastră a acestor website-uri ale unor terțe persoane este supusă termenilor de utilizare și politicii de confidențialitate aplicabile acestor website-uri. Prin urmare, utilizatorii sunt încurajați să citească cu atenție termenii și condițiile fiecărui astfel de website.

Proprietarul Site-ului nu își asumă nicio responsabilitate pentru informațiile furnizate de terțe persoane sau pentru conținutul altor site-uri ale Terților către care furnizăm link-uri și nicio răspundere pentru nicio daună sau pierdere rezultată pe care ați putea-o suferi ca urmare a accesării și/sau utilizării acestora, utilizarea acestor website-uri făcându-se exclusiv pe propriul dumneavoastră risc.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Proprietarul Site-ului și afiliații acestuia, precum și administratorii, cadrele de conducere, angajații, agenții sau alți reprezentanți ai acestora din urmă pentru și față de toate pretențiile, obligațiile, daunele și cheltuielile, inclusiv, fără limitare, toate taxele și costurile judiciare decurgând din sau în legătură cu (a) încălcarea de către dumneavoastră a prezenților Termeni de Utilizare; (b) utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website, inclusiv, fără limitare, transmiterea sau plasarea de către dumneavoastră de informații sau materiale pe acest Website; și (c) orice plângere sau acuzație cu privire la faptul că orice Conținut al Utilizatorului care vă aparține încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ori drepturile de confidențialitate ale oricărei terțe persoane.

Modificări ale prezenților Termeni

Este posibil ca, la un moment dat, să modificăm Termenii de Utilizare, la latitudinea noastră absolută, prin actualizarea prezenților Termeni de Utilizare de pe acest Website și prin menționarea datei la care intră în vigoare noua versiune a Termenilor de Utilizare.  Data “Ultimei Modificări” de pe prima pagină a prezenților Termeni de Utilizare va indica momentul la care au fost efectuate ultimele modificări. Utilizarea în continuare de către dumneavoastră a Website-ului în urma publicării noii versiuni a Termenilor de Utilizare constituie acceptarea de către dumneavoastră a oricăror astfel de modificări. Prin urmare, ori de câte ori navigați pe acest Website, trebuie să verificați pentru a vedea dacă a fost publicată o nouă versiune a Contractului.

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări sau preocupări legate de prezenții Termeni de Utilizare sau de Website, puteți să ne contactați pe baza datelor de contact menționate în Politica de Confidențialitate sau în cadrul secțiunii “Contactați-ne” din cadrul acestui Website.

Independența clauzelor Contractului

În eventualitatea în care se va constata că orice parte sau prevedere din prezenții Termeni de Utilizare este ilegală, nulă, nevalabilă sau inaplicabilă, indiferent de motiv, partea respectivă va fi considerată ca fiind separabilă de prezenții Termeni de Utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea niciuneia dintre celelalte prevederi.  

Subzistența clauzelor

Toate secțiunile vor subzista încetării dreptului de utilizare a Website-ului. 

Legea aplicabilă și competența

Informațiile de pe Website sunt destinate doar utilizării de către rezidenți din România. E posibil ca alte state să aibă norme legale, cerințe de reglementare sau practici medicale diferite față de cele din România.  Contractul și soluționarea oricărui litigiu în legătură cu Contractul, Website-ul sau cu articolele pe care le achiziționați prin intermediul Website-ului, precum și obligațiile necontractuale decurgând din sau în legătură cu prezenții Termeni de Utilizare vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legea din România, fără a pune în aplicare niciun principiu privind conflictele de legi. Orice acțiune sau procedură legală dintre Proprietarul Site-ului și dumneavoastră în legătură cu Contractul va fi deferită exclusiv instanțelor competente din România și sunteți de acord să vă supuneți competenței personale și exclusive a acestor instanțe.

Prezenții Termeni de Utilizare, împreună cu Politica de Confidențialitate și Liniile directoare comunitare constituie întreaga înțelegere dintre Johnson & Johnson Romania S.R.L. și utilizatorii acestui Website și anulează oricare dintre și toți termenii și toate condițiile, garanțiile și/sau declarațiile anterioare în măsura maximă stabilită de legislația aplicabilă. În cazul în care nu sunt respectate prevederile acestor Termeni de Utilizare, este posibil să plătiți daune societății Johnson & Johnson Romania S.R.L. pentru prejudiciile aduse.